Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu

Szkoła Bezpiecznego Internetu

Szkoła Bezpiecznego Internetu

 Nasza szkoła stara się o uzyskanie certyfikatu Szkoły Bezpiecznego Internetu. Przystąpiono do projektu w grudniu 2009r. W związku z tym zaplanowano szereg konkursów, prelekcji i ciekawych lekcji na temat bezpieczeństwa w Internecie.

Z początkiem maja szkoła uzyskała CERTYFIKAT "SZKOŁY BEZPIECZNEGO INTERNETU"

Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z niżej wymienionymi stronami :

  • http://www.opiekun.pl /  
  • http://dzieckowsieci.pl/
  • http:helpline.org.pl/

 

Szkoła Bezpiecznego Internetu
Dzien Bezpiecznego Internetu