Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu

Stypendia

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zabrze znajdują się na stronie www.oswiata.zabrze.magistrat.pl w zakładce stypendia. Termni składania wniosków w szkole 17.09.2018.