Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu

Szkolny plac zabaw

Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach

programu rządowego RADOSNA SZKOŁA

Regulamin korzystania z urządzeń na placu zabaw przeznaczonego dla dzieci w wieku do lat 13-tu

 • Wiek użytkowników mogących samodzielnie korzystać z urządzeń od lat 3
 •  Dzieci do lat 10 mogą korzystać z placu tylko pod opieką osoby dorosłej
 • Na terenie placu zabaw nie wolno przyprowadzać zwierząt
 • Odpadki należy wyrzucać do koszy na śmieci
 • Na plac zabaw nie wolno wchodzić w butach na wysokich obcasach
 • Nie wolno wnosić napojów w opakowaniach szklanych

W trosce o bezpieczeństwo bawiących się na placu zabaw prosimy o przestrzeganie następujących reguł:

 • nie korzystać z urządzeń podczas deszczu i ochłodzenia
 • na terenie placu zabaw zabronione są gry zespołowe (np. piłka nożna) i jazda na rowerze, deskorolkach, rolkach itp.
 • z huśtawek i ważek może korzystać tylko jedno dziecko na jedno miejsce
 • na teren placu zabaw nie wolno przyprowadzać  psów i innych zwierząt
 • zabronione jest wchodzenie na dachy  wieży i domków oraz na górne elementy konstrukcji
szkolny plac zabaw