Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu

Dokumenty do pobrania

Wniosek - zob.

Wychowanie do życia w rodzinie - zob.

Oświadczenie w różnych przypadkach - zob.

Rezygnacja z uczęszczania na religię - zob.

Zgoda na uczestnictwo w zajęciach sportowych - zob.

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji - zob.

Uwaga!!!

              Przy wydawaniu duplikatu konieczne jest uiszczenie opłaty w wysokości9,-zł na konto Urzędu Miejskiego: ING Bank Śląski  57 1050 1230 1000 0023 5387 1094 z dopiskiem  " z jakiej szkoły i za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej."

 

 

 

WNIOSEK O WYNAJĘCIE SALI - pobierz