Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu

Dokumenty do pobrania

Stypendium szkolne 2017/18 - zob.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 2017/2018 - zob.

Karta zgłoszenia do świetlicy  (zob. aktualizacja na rok 2017/2018)

Oświadczenie w różnych przypadkach - zob.

Podanie do klasy sportowej - zob.

Zgoda na uczestnictwo w zajęciach sportowych - zob.

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji - zob.

Uwaga!!!

              Przy wydawaniu duplikatu konieczne jest uiszczenie opłaty w wysokości9,-zł na konto Urzędu Miejskiego: ING Bank Śląski  57 1050 1230 1000 0023 5387 1094 z dopiskiem  " z jakiej szkoły i za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej."

 

 

 

WNIOSEK O WYNAJĘCIE SALI - pobierz