Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu

Egzamin ósmoklasisty

Wytyczne dotyczące egzaminów ósmoklasisty w 2020r.  - zob.