Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu

Rok szk. 2018/2019

XIII MIEJSKI  KONKURS

PLASTYCZNO – LITERACKI  PT.

”JANOSCH I BOHATEROWIE JEGO BAJEK”

- motyw przewodni

 „ Miś i Tygrysek żyją ekologicznie!”

 

 

     Konkurs adresowany jest do uczniów klas III – IV szkoły podstawowej.

 

Cele:

- propagowanie postaci Janoscha i jego twórczości przeznaczonej dla dzieci,

- kształtowanie postaw proekologicznych,

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów,

- wyławianie młodych talentów literackich i plastycznych,

- motywowanie uczniów do samodzielnych poszukiwań twórczych.

 

Forma:

     Konkurs przebiegać będzie w dwóch kategoriach - ocenianych odrębnie :

plastycznej i literackiej.

     Tematem pracy plastycznej, wykonanej w dowolnej technice, w formacie A3, będzie ilustracja hasła „ Miś i Tygrysek żyją ekologicznie!”, której

bohaterami będą Miś i Tygrysek.

     Zaś kategoria literacka polegać będzie na swobodnym rozwinięciu –

w formie baśni* – zadanego tematu. Opowieść pisana na komputerze nie powinna przekroczyć 2 stron formatu A4 ( rozmiar czcionki - 14 ), pisana ręcznie – 3 stron.

 

*baśń - utwór  narracyjny o treści fantastycznej, którego fabuła przedstawia dzieje bohaterów swobodnie przekraczających granice między światem realistycznym a światem rządzonym przez siły nadnaturalne.Najbardziej popularnym zbiorem baśni są „Baśnie” H. Ch. Andersena ( skrót definicji pochodzi z Podręcznego słownika terminów literackich).

 

 

Zasady konkursu:

     Do konkursu szkoła typuje maksymalnie czterech uczniów. Oznacza to dowolny wybór uczestników w obu kategoriach, np. jedna praca plastyczna

i trzy baśnie, dwie prace plastyczne i dwie literackie, stąd - cztery prace plastyczne eliminują baśń. Jednakże dopuszcza się ewentualność, że ten sam uczeń wykonuje ilustrację i pisze jednocześnie  utwór literacki. Praca może też mieć formę miniksiążeczki ilustrowanej samodzielnie przez autora.

 

Kryteria oceny prac:

- kategoria plastyczna

    Jury oceniać będzie estetykę i technikę wykonania pracy. Brana będzie pod uwagę pomysłowość, samodzielność i twórcze potraktowanie tematu.

- kategoria literacka

    Ocenie podlegać będzie treść i forma utworu. Istotne będą: pomysłowość, oryginalność, przy jednoczesnej wierności literackiemu pierwowzorowi, czyli zachowaniu cech charakterologicznych Misia i Tygryska. Utwór powinien również spełniać wymogi gatunku, jakim jest baśń.

     W obu kategoriach przewidziane są nagrody dla trzech najlepszych prac oraz dwa wyróżnienia.

 

 

 

Terminy:

         Prace należy nadsyłać do dnia 28 lutego 2019r. na adres: Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu, ul. Jordana 7 z dopiskiem: „JANOSCH I BOHA –

TEROWIE JEGO BAJEK” lub dostarczyć osobiście ( tel. 32 2722109 ).

         Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku marca 2019r. ( o terminie powiadomimy ).

 

Do pracy prosimy dołączyć uzupełnioną zgodę na przetwarzanie danych ( załącznik do regulaminu).

 

 

                                                                                      Życzymy sukcesów!

 

                                                                                           Organizatorzy

 

Zgoda na przetwarzanie danych - pobierz

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

 

 

Patroni Naszych Ulic

Dnia 22 stycznia br. w Naszej Szkole miała miejsce uroczystość rozstrzygnięcia Konkursu Multimedialnego pn. "Patroni Naszych Ulic". Konkurs był elementem Projektu edukacyjnego " Cudze chwalicie, swego nie znacie", realizowanego już po raz drugi. Pomysłodawca projektu to pani J. Cioch - Gabryś.
Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce - Mateusz Szewczuk, kl. VI b, II m. - Wiktoria Krzciuk, kl. VII a, III m. - Wiktoria Gołuchowska, kl. VI b.

Gratulujemy!|

IMG_20190122_090246
IMG_20190122_090350
IMG_20190122_090758
IMG_20190122_090402

SZKOLNY KONKURS PLASTYTCZNY

NA ŚWIĄTECZNY LAMPION

Klasy I – III

I miejsce:  OLIWIA GRABLEWSKA  kl.IIb

II miejsce: OLIWIA NELIP kl.Ia

III miejsce: PATRYK WERAKSA kl.IIa

Wyróżnienie:

 • Emilia Twardoch kl.IIb
 • Julia Kułakowska kl.IIa
 • Karolina Płonka kl.IIb
 • Oliwia Pudlo kl.IIa
 • Natalia Szweda kl.IIa
 • Dominika Gołuchowska kl.IIa
 • Gaja Żurek kl.Ia
 • Stanisław Listing kl.Ia

Klasy starsze

I miejsce:  DAREK DUDEK kl. IVa

II miejsce: MATEUSZ DZIUBAK kl. Vc

III miejsce: JULIA SZMURŁO kl. IVb

Wyróżnienie:

 • Natalia Dmowska kl. Vb
 • Filip Pawlaczyk kl. Vc
 • Julia Nowara kl. Vc
 • Kamil Waniek kl. Vb
 • Radek Dudek kl. VIb

 

IMG_20181218_082306
IMG_20181207_135851
IMG_20181212_084110
IMG_20181130_140310
IMG_20181130_141145
IMG_20181130_140318
IMG_20181130_140410
IMG_20181130_140454
IMG_20181130_140512
IMG_20181130_141551
IMG_20181130_140351
IMG_20181130_141227
IMG_20181130_141415

Międzyszkolny Konkurs Poetycki

„ Wiersz dla mojej Ojczyzny”

We wtorek 13 listopada odbyło się rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego „ Wiersz dla mojej Ojczyzny”. Konkurs zorganizowany był przez           Nasza Szkołę dla uczczenia 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Laureatami Konkursu zostali:

I miejsce: Karolina Badziura SP 11 Gliwice

II miejsce: Weronika Jodkowska KSP Zabrze

III miejsce: Mirosław Krakowczyk  SP28 Zabrze

IMG_20181113_131415(1)
image1(1)

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

„ MISJE W OCZACH DZIECKA”

W ramach Dnia Misyjnego w szkole został zorganizowany konkurs plastyczny dla ucznió0w klas I - IV, w którym mieli okazję wykazać się nie tylko zdolnościami artystycznymi, ale takze znajomościa tematyki misyjnej.

Wyniki konkursu:

KLASY I – II

I miejsce: AMELIA WANDA kl. I a

II miejsce: LIDIA DEOROWICZ kl. I a

III miejsce: MARCELINA MILER kl. I a

Wyróżnienie;

 • HANIA KLYSZCZ kl. II a
 • FILIP JAROCKI kl. II b

KLASY III – IV

I miejsce: ZOSIA ŁAKOMA kl. IV b

                  MAGDA BEDNARSKA kl. IV b

II miejsce: FRANEK PIECHOWIAK kl. III b

III miejsce: EMILKA STOCHAJ LISZKA kl. IV a

Wyróżnienie;

 • WIKTORIA JÓZEFOWICZ kl. IV a
 • MARYSIA PIEGSA kl. IV a
IMG_20181122_103454
IMG_20181127_075700_HHT
IMG_20181203_111352
IMG_20181203_112817