Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu

Pielęgniarka

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej 

czynny

 

Wtorek

8 00 - 15 05

   

Czwartek

8 00 - 11 30

Piątek

11 30 - 15 05