Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu

Co się dzieje na świetlicy

Świetlica szkolna

         jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas, po zakończeniu zajęć lekcyjnych, oczekując na rodziców.

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I – III, których rodzice pracują, wyjątkowo przyjmowani są uczniowie z klas IV i starsi. Dzieci korzystają z czterech sal świetlicowych.

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. 

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć świetlicowych, organizowane są między innymi:

· zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, itp.;

· żywe słowo: recytacje, czytelnictwo,

· zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania;

· zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne,

· zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną,

·   zajęcia rozrywkowe: zabawy okolicznościowe, konkursy;

·   zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek

i programów dla dzieci;

·   realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej.

 

         Nasi uczniowie mają również czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Organizowane są także zabawy, konkursy, imprezy okolicznościowe oraz wiele innych interesujących zajęć pozalekcyjnych. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego poświęca się im w świetlicy dużo czasu. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych, dekorujących świetlicę, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych. W ramach działalności dydaktycznej świetlica umożliwia uczniom odrabianie lekcji i pomoc uczniom słabszym. Dzieci ze świetlicy korzystają także z obiadów w stołówce szkolnej.

          Głównymi zadaniami świetlicy realizowanymi w ciągu całego roku szkolnego są:

·   właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach,

·   kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie,

·   rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów,

·   wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,

·   udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,

·   organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki,

·   współpraca i współdziałanie z domem, środowiskiem lokalnym,

·   opieka nad dożywianiem.

 

Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno-wychowawczej, realizując założone w nim cele.

Dzień Kota

"Dzień Kota na świetlicy obchodziliśmy tak: Przygotowywaliśmy się blisko tydzień. Rozmawialiśmy o wielkich, dzikich kotach, jak i na temat domowych dachowców. Wysłuchaliśmy opowiadań o kocie Filemonie, stworzyliśmy swój płot pełen kocich przyjaciół. I nadszedł wreszcie upragniony Dzień Kota! A jak wiadomo, w ten dzień nie wszystkie koty są czarne-postanowiliśmy przebrać się za te urocze zwierzęta. Cała szkoła pełna była wąsatych i ogoniastych zwierzątek!"
 

IMG_20170224_122408
IMG_20170224_122436
IMG_20170224_122455