Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu

COVID-19 Procedury bezpieczeństwa

  • Wytyczne MEiN, MZ i GIS - zob.
  • OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIA - pob.
  • Procedury przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły - zob.
  • Procedury organizacji zajęć lekcyjnych - zob.
  • Postępowanie na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19 - zob.
  • Procedura w sprawie organizacji pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania (2d) - zob.