Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu

Historia

Z KART KRONIKI SZKOŁY

 • 1830 r. – początki szkolnictwa w Rokitnicy - wybudowano budynek z drewna z jedną dużą klasą i małym pokoikiem dla nauczyciela
 • 1882r. – dobudowano nowy budynek z drewna z jedną dużą klasą i małym pokoikiem dla nauczyciela
 • 1909r. - rozpoczęto budowę nowej szkoły będącej filią starej szkoły
 • 1914 r. 1 kwiecień – Szkoła stała się samodzielną i funkcjonuje do dzisiaj
 • 1925 r. – powstała w szkole pierwsza na Górnym Śląsku Szkoła Zawodowa dla Dziewcząt, obejmująca przygotowanie do prowadzenia gospodarstwa domowego
 • 1927 r. – powstała Górnicza Szkoła Zawodowa
 • 1934 r. – dobudowano nową część szkoły z dziewięcioma pomieszczeniami przeznaczonymi przede wszystkim dla powiatowej szkoły zawodowej
 • 1937 r. – Szkoła nr 2 przemieniona została na Schlagerschule ( Szkoła nr 1 – Hindenburgschule ). Szkoła otrzymała także ogród szkolny, w którym prace wykonywali uczniowie ( z warzyw przygotowywano posiłki na zajęciach)
 • 1943 r. – kończy się nasza wiedza o szkole, dotycząca tego okresu ( Kronika szkoły prowadzona w latach:1914 - 1943 )
 • 1945 r. – rozpoczął się kolejny rozdział w historii szkoły od uroczystej inauguracji   nauki (19 kwietnia ). Rok szkolny zakończył się wówczas 14.7.1945r.
 • 1945 r. ( 4 września) – Rozpoczynając nowy rok szkolny dokonano podziału na szkołę żeńską nr2 (nowa część) i męską nr3 (stara część)
 • 1947 r. – w czasie wakacji w budynku szkoły zorganizowano kolonie letnie dla dzieci pracowników Rudzkiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego
 • 1949 r. – zorganizowano półkolonię
 • 1954 r. – (1 wrzesień) - wraz z nowym rokiem szkolnym nastąpił powrót do szkoły koedukacyjnej
 • 1955 r. – (24 styczeń) - uroczyste otwarcie nowej szkoły ( na górnym osiedlu), będące niejako filią naszej szkoły. Od nowego roku szk.55/56 szkoła otrzymała nazwę IV Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego
 • 1965 r. – uczniowie podstawówki wrócili do swych macierzystych szkół tzn. SP28 i SP 31

 

 Z ciekawszych wydarzeń kolejnych lat

 

 •  Dwukrotnie przypadł szkole zaszczyt organizowania zimowej olimpiady (na Gajdzikach ), w której brali udział uczniowie szkół zabrzańskich.
 •  Uczniowie obserwowali XXII wyścig pokoju na drodze do Górnik, a na ekranie telewizora-lot na księżyc.
 •   Brali udział w wykopkach oraz w kawalkadzie Zabrzańskiego Września.
 •  W latach 40-tych i pocz. Lat 50-tych organizowano Tydzień Szkoły Powszechnej, którego kontynuacją był w latach 70-tych Dzień Otwartej Szkoły, kiedy to uczniowie prezentowali swoje umiejętności i różne prace, a rodzice uczestniczyli w zajęciach. Obecnie jest to Święto Szkoły w kwietniu.

  Czas remontów

 

 • Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte – wymieniono w klasach i na dolnym korytarzu podłogi oraz drzwi.
 • Lata dziewięćdziesiąte i przełom wieków – postawiono nowe ogrodzenie, wyasfaltowano oraz zazieleniono podwórze i boisko, unowocześniono kuchnię, przeprowadzono remont centralnego ogrzewania, a potem sanitariatów, wymieniono okna.
 • Po kilkuletnich staraniach o budowę sali gimnastycznej, przede wszystkim za sprawą pani dyr mgr Stanisławy Mikulak, oddano do użytku wspaniały obiekt na miarę XXI wieku oraz zaadoptowano pomieszczenie na strychu na trzecim piętrze na trzy piękne sale lekcyjne.

 • 2002 r.(18 październik) – wbicie łopaty pod budowę hali sportowej
 • 2003 r. – szkoła otrzymała tytuł i certyfikat Szkoły z Klasą
 • 2004 r. – oddanie do użytku obiektów sportowych na miarę XXI wieku
 • 2004 r. – ( wrzesień ) - powołano klasę sportową o profilu: piłka nożna
 • 2009 r.(kwiecień) - odbyło się w naszej szkole IV Integracyjne Spotkanie „Dzieci Dzielnic Zabrza”.

 • 2010 r.- (30 wrzesień) - Uroczyste wręczenie Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
 • 2014 r. - obchody 100-lecia szkoły