Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu

Nauka zdalna

Dobre praktyki zasady bezpieczenstwa - zob.

Rozporządzenie MEN  -  zob.

Dane osobowe bezpieczne  - zob.

Ochrona danych osobowych a zdalne nauczanie - zob.

Dane osobowe podczas zdalnego nauczania - zob.

 

Uwaga Uczniowie i Rodzice !

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zabrzu informuje, iż istnieje możliwość uzyskania wsparcia dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów między innymi poprzez mailowy kontakt zaufania oraz telefoniczna pierwszą pomoc emocjonalną (dodatkowe informacje w załączniku). 
Zuzanna Bizuk

Poradnia Psychologiczo - Pedagogiczna w Zabrzu - zob.

Nie jesteś sam - zob.

Pierwsza pomoc emocjonalna - zob.