Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  - zob.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - zob.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - zob.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Jordana 7,

 41-808 Zabrze, reprezentowana przez Dyrektora

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:

  • w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa.
  • odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa.
  • dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa
    w szczególności w celach archiwalnych;
  • osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
    o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(UE 2016/679).      

Dane osobowe nie będą  podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

  • podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.
  • w przypadku braku podstawy prawnej pozyskiwanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą, wymagane jest uzyskanie zgody tej osoby na ich przetwarzanie, a osoba ta jest informowana, że ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie.